Nationaal Wegen Bestand vrij in 2009?

31 maart 2007 door Stefan de Konink

Vraag van Lia Roefs, Tweede Kamer PvdA, aan de Minister van Verkeer en Waterstaat:

Is het waar dat het Nationaal Wegenbestand (NWB) vrijgegeven wordt? Kunt u dit toelichten?

Ja. Rijkswaterstaat zal het NWB onder voorwaarden vrijgeven. Dit moet in het licht gezien worden van het programma “Andere Overheid” en het stelsel van Basisregistraties.Tot 1 januari 2009 wordt het NWB vrijgegeven zonder recht op hergebruik. Na deze datum wordt het NWB vrijgegeven zonder restricties. Met deze overgangstermijn wordt deels tegemoet gekomen aan de belangen van de gevestigde markt.

Dat zou perfect zijn voor OpenStreetMap! En Nederland zou zich in een klap een voorloper mogen noemen voor wat betreft vrije straatkaartdata. Nu de rest van de geodata nog …

Tags:

2 Responses to “Nationaal Wegen Bestand vrij in 2009?”

  1. OpenStreetMap dingt mee naar financiering vanuit de NetSquared innovatie competitie. Het voorstel behelst onder meer om de Tiger data te importeren in OpenStreetMap, om zodoende een community in de VS te jumpstarten. Bijkomend voordeel is een uitbreiding

  2. In 2009 wordt het Nationaal Wegen Bestand vrijgegeven. Ook de provincies laten zich niet onbetuigd, zij gaan geografische informatie onder zo gunstig mogelijke voorwaarden beschikbaar stellen. Al in 2000 verscheen de beleidslijn Naar optimale beschikbaarh