Versnipperde kaart

5 mei 2007 door Stefan de Konink

Steeds meer mensen hebben een GPS, steeds meer clubjes zijn bezig een wegenkaart te maken. Een zeer geslaagd project is de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Gesubsidieerd door de provincie, met hulp van vrijwilligers, is er al een werkende fietsplanner van de provincie Utrecht gemaakt. Omdat de Fietsersbond in opdracht van de provincie werkt, kan zij gebruik maken van kaarten waar de provincie licentie op heeft. Op effectieve wijze boekt de Fietsersbond resultaten.

Toch is er ook sprake van een gemiste kans. De gegevens van de Fietsersbond zijn alleen door de Fietsersbond te gebruiken, voor die ene doelstelling. Andere kaarten- en softwaremakers moeten weer bij nul beginnen. Als andere provincies bedragen beschikbaar stellen in de orde van grote van het bedrag dat Utrecht toekende, zal er uiteindelijk mogelijk een miljoen uitgegeven zijn. Al dat geld, al die inspanning van vrijwilligers, levert gegevens op die beperkt bruikbaar zijn.

De overheid wil open source en open standaarden bevorderen. Het Nationaal Wegen Bestand zal in 2009 volledig openbaar worden. In de tussentijd wordt de productie van gesloten gegevens gesubsidieerd…

Inspanningen van vrijwilligers kunnen gekoppeld worden als de gegevens open zijn. Door de herbruikbaarheid van de gegevens krijgt subsidie een multiplier effect. In plaats van dat iedereen weer bij nul moet beginnen. Dat is wat de overheid zou moeten stimuleren.

Comments are closed.