Nieuwe GPS-ontvangers voor OpenStreetMap NL

25 november 2007 door Martijn van Exel

Aan de basis van de vrije stratenkaart staat de noeste arbeid van vrijwilligers die er op uit trekken om de wereld in kaart te brengen. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij is een GPS-ontvanger. Lang niet iedereen beschikt over zo’n apparaat, terwijl we wel willen dat iedereen mee kan doen om OpenStreetMap te verbeteren! Om die reden hebben we aan het begin van het jaar al een tiental eenvoudige ‘trackloggers’ aangeschaft. Die doen niets meer en niets minder dan een digitaal kiezelstenenspoor achterlaten terwijl je loopt. Dat spoor kun je later in je computer laden om het om te zetten naar echte OpenStreetMap-data. Meer heb je in principe niet nodig. Toch?

Nu de kaart van Nederland bijna volledig is, bestaat het ‘veldwerk’ niet alleen meer uit het inwinnen van nieuwe straatinformatie, maar juist ook uit het controleren van de al bestaande kaart. Is de informatie nog actueel? Staat deze nieuwe rotonde al in OSM? Op deze vragen kun je onderweg heel makkelijk antwoord geven als je beschikt over een geavanceerder GPS-ontvanger – eentje met een kaartscherm, waarin je de OpenStreetmap-data kunt laden. Je ziet dan overal waar je loopt òf die straat al in OSM zit en zo ja, of de informatie klopt.

Van dit soort geavanceerde apparaten hebben we er nu, dankzij de subsidie van Digitale Pioniers, maar liefst acht ter beschikking! Het gaat om Garmin Legend HCx en 60Cx ontvangers. Deze hebben een kleurenkaartscherm, uitbreidbaar geheugen zodat heel Nederland er in past, en de nieuwste ontvangst-techniek voor een nauwkeurige locatiebepaling.

We zijn natuurlijk enorm blij met deze aanwinst en hopen ze in de toekomst aan alle bestaande en nieuwe OSM-vrijwilligers ter beschikking te kunnen stellen.

Tags:

Comments are closed.