OpenStreetMap maakt gratis kaart in de Friese taal

30 januari 2008 door Stefan de Konink

Persbericht OpenStreetMap Nederland:

OpenStreetMap presenteert een Friestalige versie van haar gratis digitale kaart. Deze kaart, waarop de Friese benamingen van o.a. plaatsen, straten en meren worden weergegeven, is het resultaat van het werk van enthousiaste vrijwilligers uit de OpenStreetMap gemeenschap.

“Het Friese taalgebied is klein en heeft daardoor weinig aantrekkingskracht op de commerciële kaartenmakers. Door het ontbreken van commerciële belangen en het open karakter is het voor OpenStreetMap mogelijk om actief te zijn op gebieden die door de traditionele kaartenmakers niet interessant gevonden worden.” aldus Lambertus IJsselstein, woordvoerder van OpenStreetMap. “Een mooi voorbeeld hiervan is de Friestalige kaart. Voor zover wij weten is dit een unicum: er was tot nu toe geen Friestalige digitale kaart van Nederland.”.

De OpenStreetMap gemeenschap is zich ervan bewust dat de kaart in de Friese taal altijd beter kan en roept daarom geïnteresseerden op om mee te werken aan een nog betere kaart. Iedereen kan en mag een steentje bijdragen. Helpen is heel makkelijk: neem eens een kijkje op de website of het forum!

OpenStreetMap probeert de wereldkaart te ontketenen zoals Wikipedia de encyclopedie heeft ontketend. Het doel: een vrij beschikbare wereldkaart waaraan iedereen kan meewerken. Ontstaan in Engeland in 2004 heeft OpenStreetMap de afgelopen jaren wereldwijd vrijwilligers enthousiast gemaakt om gewapend met GPS en notitieblok de vrije wereldkaart steeds beter en completer te maken.

Tags:

2 Responses to “OpenStreetMap maakt gratis kaart in de Friese taal”

  1. Geart Bos says:

    moai inisjatyf Lambertus, al fêst ien opmerking Roden is Roan.

    groetnis út it swettedoarp

  2. Lambertus IJsselstein says:

    Tige dank Geart. Ik sil ‘t oanpasse.