Een nieuwe kaart

11 oktober 2009 door Rejo Zenger

Enige tijd geleden werd De Nieuwe Kaart gelanceerd. Een van de kaarten waarop De Nieuwe Kaart is gebaseerd, is die van OpenStreetMap.

De naams- en licentievermelding op De Nieuwe Kaart.

De naams- en licentievermelding op De Nieuwe Kaart.

De Nieuwe Kaart van Nederland is een initiatief van het Nirov en het Ministerie VROM. De Nieuwe Kaart is een overzicht van geplande ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Op de kaart zijn alle geplande ontwikkelingen terug te vinden. Gerealiseerde plannen worden weer verwijderd. Op die manier wordt inzichtelijk gemaakt wat er aan, bijvoorbeeld, infrastructuur, waterwegen of woningen in een bepaalde regio gepland is. De Nieuwe Kaart kan op die manier iets zeggen over het aantal geplande woningen in het Groene Hart of het aantal hectares nieuw natuurgebied in Gelderland.

Een interessant detail is dat de Nieuwe Kaart van Nederland haar geografische informatie vrij beschikbaar stelt voor iedereen, zodat iedereen de data van de Nieuwe Kaart kan gebruiken om onder andere analyses mee uit te voeren. Dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen.

One Response to “Een nieuwe kaart”

  1. Milo says:

    Een kleine nuancering:

    De nieuwe kaart is niet gebaseerd op OpenStreetMap data. OpenStreetMap wordt enkel gebruikt om een basislaag te genereren die kan worden getoond als ondergrond zodat de kaart-objecten van de Nieuwe Kaart visueel in de juiste “omgeving” worden herkend.

    De Nieuwe kaart heeft eigen methodes voor het inwinnen van plangegevens, tijdens het inwin proces speelt OpenStreetMap geen rol.