mijndev.openstreetmap.nl op een nieuwe server

18 maart 2012 door Stefan de Konink

We hebben in de afgelopen 3 weken een nieuwe mijndev geïnstalleerd op een hagelnieuwe VMware machine die Oxilion aan ons ter beschikking heeft gesteld. Er is nu sneller te renderen en er valt meer te experimenteren.

Er zijn wat leuke highlights;

  • Dual Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz
  • 4GB geheugen
  • 2x 80GB
  • mod_tile op Apache 2.4
  • Mapnik2

Op de mailinglist heb ik een iets uitgebreider verhaal geschreven over het hoe en het waarom van de migratie. En waarom het langer heeft geduurd dan verwacht. Rest mij alleen nog Lennard te bedanken voor de hulp bij de installatie, en Oxilion dat ze er geen probleem van maakte dat onze migratie iets langer duurde dan gepland.


Onze Sponsor:

Oxillion

Tags: , ,

Comments are closed.