Archive for the ‘GeoData’ Category

FollowMe broncode en Android app

vrijdag, augustus 13th, 2010

Zoals beloofd zou ik de broncode van het FollowMe beschikbaar maken, daarom bij deze de git repository.

Er ontbreekt nog het een en ander aan structuur en documentatie en configuratie mogelijkheden (nu moet bijna nog alles in de code gehacked worden). Maar dit gaat hopelijk veranderen! Wel is er al bonus (en proof of concept) een hele simpele android app bijgeleverd, deze is ook verre van af maar je kan je locatie updaten!

Zoals eerder geschreven is dit natuurlijk leuk om te hebben als proof of concept, en het is ook heel leuk als iemand kan volgen waar je op dit moment door Nederland rijd maar meerdere gebruikers is natuurlijk nog leuker. Enkele dingen die even door mijn hoofd spoken:

  • Volgen van meerdere gebruikers
  • Op je telefoon kunnen zien waar je de andere gebruikers zitten
  • Simpel chat protocol tussen gebruikers
  • avatars op de kaart ipv icoontjes
  • Directies krijgen van andere gebruikers (mogelijk van de cordinator): “ga hier eens kijken”
  • Voor de verscheidene mobile apps uiteraard OSM kaartjes
  • Automatische generatie van tracklogs, misschien deze zelfs plotten als overzicht waar al mensen geweest zijn

Kortom genoeg ideeën. Patches zijn uiteraard welkom. Verder zouden appjes voor Windows Mobile, Symbian etc natuurlijk erg welkom zijn!

Mergelgroeven import

zaterdag, juli 10th, 2010

Recent liep ik tegen een mooi overzicht van mergelgroeven op samengesteld door Ed Stevenhagen. De toestemming om de data op te nemen in onze database was snel geregeld.

Uitmuntende post op de Mailinglist

dinsdag, mei 18th, 2010

André Engels verblijdde ons een half uurtje geleden op de mailinglijst met deze post 🙂

Veel wordt er rond OSM gediscussieerd over wat wel en niet auteursrechtelijk zou mogen betreffende gebruik van andere kaarten, satellietopnames en dergelijke bronnen. Ik heb er de Nederlandse jurisprudentie op nageslagen, en het volgende gevonden:

IEPT20090526, GHvJNAA, Carribean Cartographics – uitspraak van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba en de Nederlandse
Antillen, 27 mei 2009, LJN BI6864

De zaak draait rond een voormalige stagiaire van een kaartenmaakbedrijf die daarna, evenals het bedrijf zelf, een (gratis) wegenkaart van Curaçao op de markt brengt. De voormalige werkgever dient een klacht wegens onrechtmatige daad in jegens de voormalige stagiaire en zijn nieuwe bedrijfje. Eén van de punten waarop een klacht is ingediend, is dat er inbreuk zou zijn gemaakt op de auteursrechten van het bedrijf. De rechter doet daarover de volgende uitspraak:

“De maker van een wegenkaart kan alleen dan aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming indien sprake is van een zekere mate van originaliteit en creativiteit, waarop met een ander product wordt voortgeborduurd, dan wel indien een ander product, of één of meer delen daarvan, rechtstreeks van die wegenkaart zijn gekopieerd. Uit de aard van de zaak volgt dat de topografische gegevens en al hetgeen daarmee verband houdt, zoals de aanduiding van plaats- en straatnamen, zich niet lenen voor auteursrechtelijke bescherming. Ook op het formaat van de kaart rust geen auteursrecht. De in de Smart D®iving Road Map opgenomen registers van straatnamen, hotels, stranden en andere locaties vertonen uiteraard wel overeenkomsten, maar ook verschillen, en kunnen niet worden aangemerkt als kennelijk van de Drive & Dive Road Map te zijn gekopieerd. Het hof is dan ook van oordeel dat CC in dit opzicht geen aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming.”

“Ook het verwijt van CC betreffende slaafse nabootsing is naar het oordeel van het hof ongegrond. Daarbij is allereerst van belang datook in dat geval sprake zou moeten zijn van een zekere mate van originaliteit in die zin dat het nagebootste product zich moet onderscheiden van andere, eerder op de markt gebrachte, producten. Dat vereiste geldt niet alleen voor andere wegenkaarten van Curaçao, maar voor wegenkaarten in het algemeen. De wijze waarop in de Drive & Dive Road Map gebruik wordt gemaakt van kleuren, de aanduiding van steden, dorpen, wegen en andere topografische gegevens, onderscheidt zich niet wezenlijk van die waarmee tal van andere wegenkaarten plegen te worden opgemaakt, zodat dit onderscheidend element bij de Drive & Dive Road Map niet aanwezig is.

Eveneens van belang is dat het, om slaafse nabootsing te vermijden, niet nodig is om in alle gevallen, waarin – zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product – een van een eerder product afwijkende mogelijkheid bestaat, steeds voor die andere mogelijkheid te kiezen, zoals CC lijkt te betogen; voldoende is dat op zodanige punten wordt afgeweken dat in redelijkheid alles is gedaan om verwarring te vermijden.”

“Dit één en ander in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat enerzijds de overeenkomsten tussen de beide kaarten grotendeels zijn toe te schrijven aan de topografische en andere gegevens, die een functionele betekenis hebben, terwijl anderzijds verschillen bestaan in de lay-out, de wijze waarop de kaart wordt gevouwen, de gebruikte kleuren, de lettertypen en de symbolen, die voldoende zijn om verwarring te voorkomen. Ook de totaalindruk van de twee kaarten is verschillend.”

De volledige uitspraak valt te lezen op: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BI6864

Ergens op een supergeheime plek in Nederland…

donderdag, mei 13th, 2010

…wordt gewerkt aan de nieuwe OpenStreetMap Atlas. Als ik aandelen Noordhoff zou hebben, dan is Hemelvaartsdag wel het moment om ze kwijt te raken.

Zelf kijken kan inmiddels ook!

Meer informatie over de corine landcover dataset vind je op de wiki.

Herstarten van het Europese luchtruim

vrijdag, april 30th, 2010

De volgende video toont het proces van ‘t “resetten” van het Europese luchtruim na de IJslandse vulkaan uitbarsting. We zien de sporen van vluchten tussen de 18 en 20 april 2010.
ITO World gecombineerde vlucht gegevens van flightradar24.com met OpenStreetMap-kaartgegevens, er zijn enkele hiaten in de dekking (Frankrijk, de Atlantische Oceaan).

Airspace Rebooted from ItoWorld on Vimeo.

Qkoortskaart.nl breidt zich uit

vrijdag, april 23rd, 2010

De mega-mash-up van OpenStreetMap, 6pp, Google Maps, openkvk, VWA, LNV en BvB data uit Brabant en Gelderland is nu uitgebreid met data uit België! Op basis van de gegevens die de FAVV heeft vertoond in een presentatie van 22 januari 2010, hebben we via rectificatie in qGIS deze gegevens vandaag kunnen publiceren op Qkoortskaart.nl. We wachten nog steeds op een goede samenwerking met het ministerie van LNV en het RIVM om het overzicht historisch doorzoekbaar te kunnen maken, en uit te breiden met menselijke besmettingen.

Dit online overzicht wordt door geen enkele partij zo gedetailleerd en compleet aangeboden, en daar kunnen we met z’n allen best een beetje trots op zijn!

Corine 2006; nu ook officieel vrij in NL

woensdag, april 7th, 2010

Het wordt een productieve blog dag, met heel veel nieuwtjes. En we hebben (zelfs) nieuws voor morgen bewaard. 😉 Vandaag heb ik gebeld met Alterra, de producent van de CLC2006 data voor Nederland. Deze dataset is in opdracht van de European Environmental Agency gemaakt. Waar men in Frankrijk al heftig aan het importeren is geslagen, wisten we in Nederland de licentiestatus nog niet.

Die is nu duidelijk: PD, met bronvermelding.

Nu kunnen we op zoek gaan naar de vectordataset, zuinige Nederlanders als we zijn hebben we ‘Ldp’ bereid gevonden voor Geodesk te spelen. Dat scheelt ons weer centjes 😉

Open data

zaterdag, maart 20th, 2010

Tim Berners-Lee deed een presentatie op TED over open data, met daarbij veel aandacht voor Openstreetmap en Lennard’s Haiti crisis map.

If people put data on the Web – government data, scientific data, community data – whatever it is, it will be used by other people to do wonderful things in ways they never could have imagined.
—Tim Berners-Lee, TED, February 2010

Nieuwe OV zones

vrijdag, maart 12th, 2010

Omdat ik zelf ook weer even moest zoeken, hier direct maar even de howto. We hebben een accountje om bij RWS de OV-zonetabellen op te halen. Dus dat doen we dan ook maar eens in de zoveel tijd 🙂 Je kunt de data overigens overigens op de mirror vinden.

Om van de shp naar postgis te komen gebruiken we shp2pgsql.
shp2pgsql -s 28992 -d -D -I zone0212.shp ov_zones > ovzones-postgis.sql
28992 is de srid van RD_new, en de rest spreekt wel voor zich 😉

Vervolgens een:
cat ovzones-postgis.sql | psql -d osm

En ja we moeten er ook maar weer wat nuttigs mee gaan doen, dat staat op de planning.

Update: en er was verdorie weer niemand die me op m’n mega blunder wees…
Update2: op verzoek van Gertje weer een kaart!

AND node cleanup

dinsdag, december 22nd, 2009

Iedereen die wel eens in Nederland heeft geëdit is ze tegengekomen. De nodes met enkel source=AND en AND_nodes=* tags. Momenteel draait er een python script om deze nodes van hun tags te ontdoen. Waarom beide tags weg mogen zal ik even motiveren.

source=AND: De nodes zijn geplaats door de AND user. Het scriptje draait ook onder de AND user. Dus de informatie is impliciet aanwezig. Het zou hetzelfde idee zijn als dat ik op alle nodes source=rullzer zet. Enkel de nodes met version=1 en user=AND worden ontdaan van deze tag.

AND_nodes=*: Deze tags zijn tijdens de import toegevoegd. Echter ze dienen geen nut. Kortom, lijkt me logisch dat ze eraf kunnen.

Nu is natuurlijk de grote vraag, waarom? In veel editors worden nodes zonder tags anders weergegeven dan nodes met tags. Door de AND tags hebben we heel veel getagde nodes en zijn “interessante nodes”, nodes met nuttige tags, een stuk lastiger te zien.

Kortom hopelijk is binnenkort Nederland een stuk schoner in de editor!