Archive for the ‘In het echte leven’ Category

Een nieuwe kaart

zondag, oktober 11th, 2009

Enige tijd geleden werd De Nieuwe Kaart gelanceerd. Een van de kaarten waarop De Nieuwe Kaart is gebaseerd, is die van OpenStreetMap.

De naams- en licentievermelding op De Nieuwe Kaart.

De naams- en licentievermelding op De Nieuwe Kaart.

De Nieuwe Kaart van Nederland is een initiatief van het Nirov en het Ministerie VROM. De Nieuwe Kaart is een overzicht van geplande ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Op de kaart zijn alle geplande ontwikkelingen terug te vinden. Gerealiseerde plannen worden weer verwijderd. Op die manier wordt inzichtelijk gemaakt wat er aan, bijvoorbeeld, infrastructuur, waterwegen of woningen in een bepaalde regio gepland is. De Nieuwe Kaart kan op die manier iets zeggen over het aantal geplande woningen in het Groene Hart of het aantal hectares nieuw natuurgebied in Gelderland.

Een interessant detail is dat de Nieuwe Kaart van Nederland haar geografische informatie vrij beschikbaar stelt voor iedereen, zodat iedereen de data van de Nieuwe Kaart kan gebruiken om onder andere analyses mee uit te voeren. Dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen.