Posts Tagged ‘bing’

Bing en 3dShapes

dinsdag, november 30th, 2010

Naar aanleiding van de vrijgave van Bing luchtfoto’s voor OpenStreetMap, waarover eerder deze week is bericht, wil ik namens het 3dShapes importteam graag even stilstaan bij de consequenties voor deze import.

Het is natuurlijk geweldig dat we gebruik kunnen maken van de Bing luchtfoto’s om OSM mee te verrijken! Daar moeten we zeker gebruik van maken. Desondanks zou ik graag enige terughoudendheid willen vragen bij het tracen van landuse features in gebieden waar 3dShapes nog niet is geïmporteerd. Onder landuse worden vlakken verstaan, zoals bos, gras, water, etc. Gebouwen vallen hier niet onder. Ik zal hieronder uitleggen waarom we dit vragen.

Op dit moment zijn we halverwege met de landuse import van de 3dShapes data. We streven ernaar om de import voor volgend voorjaar, wanneer het recreatieseizoen in alle hevigheid zal losbarsten, af te ronden. Dit zal dus naar verwachting in de loop van maart 2011 gebeuren. Tijdens de import moeten we ook een keus maken over wat te doen met de bestaande landuse data. Tot op heden is er vooral sprake van de kwalitatief mindere AND data en de vrij slechte Yahoo luchtfoto’s (als je al het “geluk” had om in een gebied te werken waar ze aanwezig zijn). 3dShapes is hier een duidelijke verbetering. In gevallen waar gebruikers de landuse data aanzienlijk hebben verbeterd en/of veel werk hebben verricht, treden we in contact om te overleggen wat er met zijn data moet gebeuren.

De resolutie van de Bing luchtfoto’s is zodanig goed dat door een ervaren mapper de nauwkeurigheid van de 3dShapes data gehaald kan worden. Juist vanwege de evaluatie en het opschonen van bestaande data is de 3dShapes import een moeizaam proces. Het zou jammer zijn dat er dubbel werk gedaan wordt, of dat het evalueren extra veel werk oplevert, omdat iemand fanatiek landuse heeft zitten overtekenen van Bing.

Ik zou ervoor willen pleiten om het tracen van landuse (dus bossen, gras, water, etc.) data vanaf Bing in een bepaald gebied uit te stellen, totdat de 3dShapes data is geïmporteerd. Dit om de volgende redenen:

  • De ouderdom van 3dShapes data en Bing luchtfoto’s ontloopt elkaar niet veel: het is allebei meerdere jaren oud (zeg 3 tot 6 jaar). Dus actualiteit is geen reden om de voorkeur aan Bing te geven in plaats van 3dShapes.
  • Met de 3dShapes import hebben we een landsdekkende dataset tot onze beschikking. Dit kan nooit gehaald worden met het tracen vanaf Bing. Ons land is groter dan het lijkt 😉
  • De 3dShapes data is ook consistent, in de zin van dat dezelfde classificatie voor dezelfde featuretypes wordt gebruikt (behoudens enkele onvolkomenheden in de data). Ook dit is veel lastiger te behalen door individuele gebruikers; ieder met een eigen kijk op de wereld.

Natuurlijk is er meer dan genoeg wat je wel zou kunnen doen, namelijk:

  • Data toevoegen en bewerken in de delen van Nederland waar al wél 3dShapes is geïmporteerd. De 3dShapes data is natuurlijk niet heilig.
  • Punt- of lijnobjecten toevoegen en bewerken. Deze data zal niet door de import worden vervangen (m.u.v. hooguit het aansluiten van waterlopen, en dan nog in beperkte mate). Bijv. op veel plekken is de originele AND wegendata nog steeds onaangeroerd. Ga eens naar een willekeurige stad, zet de luchtfoto’s aan, en zorg dat de wegen op de juiste plek liggen en beter lopen.
  • Gebouwen toevoegen en bewerken. De import van 3dShapes gebouwen is al geruime tijd geleden afgerond. Alhoewel 3dShapes een mooie dataset is, zou de nauwkeurigheid van met name de gebouwen verbeterd kunnen worden. Dit was niet of nauwelijks mogelijk met de oude Yahoo luchtfoto’s.

Mocht je toch graag met Bing aan de gang willen gaan in een gebied waar nog geen 3dShapes geïmporteerd is, dan is het ook mogelijk om een mailtje te sturen aan user:Ldp of user:fsteggink, om het gebied eerder te laten importeren.

Happy tracing 🙂

Microsoft doneert aerial imagery aan OpenStreetMap

dinsdag, november 23rd, 2010

Steve Coast heeft Cloudmade verlaten en gaat een handje helpen bij Microsoft Bing Maps. Als gevolgt daarvan mag OpenStreetMap de aerial imagery van Bing / Microsoft gaan gebruiken als onderlaag in de editors !

Microsoft is donating access to it’s global orthorectified aerial imagery to help OpenStreetMappers make the map even better than it already is.

Meer info op..

Bing Maps voegt OpenStreetMap toe

vrijdag, augustus 6th, 2010

Na de plotselinge sponsoring van sate of the map 2010 door Bing is dan eindelijk duidelijk waarom.. Afgelopen maandag heeft de silverlight versie van Bing maps er een applicatie / laag bij gekregen : jaja.. OpenStreetMap

Volgens de Bing blog wordt de osm data met een “screaming fast” speed naar je browser toe gesmeten via hun azure CDN. Alleen jammer dat het geen up-to-date data is.. zijn ze toch net op tijd van hun maps.live.com afgestapt 😉

Openstreetmap in Bing Maps

Voor meer info: